Kontaktinformasjon

Besøks- og postadresse:
Filmkollektivet AS
Thormøhlensgate 45
5006 Bergen
Org. nr. 989864505

Daglig leder: Erlend Haarr Eriksson
Tlf. 91846915
Epost: erlend@filmkollektivet.no

Styreformann: Carl Eugen Johannessen
Tlf. 92013469
Epost: carlo@filmkollektivet.no